O mnie

Nazywam się Małgorzata Sopala Jakubowska.

Od 2009r. jestem radcą prawnym, wpisaną na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Swój zawód wykonuję prowadząc zarówno własną Kancelarię, a także w charakterze radcy prawnego in house.

Stosowanie prawa w wybranych przeze mnie dziedzinach jest moją pasją.

Wykonując swój zawód kieruję się kompleksowym zabezpieczeniem interesów moich Klientów.

Stawiam na porozumienie, które ogranicza koszty i czas, efektywnego zakończenia sprawy.

Aktualnie jestem słuchaczem na Studiach Podyplomowych Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Usługi podstawowe

Świadczę pomoc prawną zarówno osobom fizycznym jak i osobom prawnym w zakresie podstawowych dziedzin prawa jakimi są prawo cywilne, prawo pracy, prawo rodzinne, prawo spółek handlowych. Specjalizuję się w prawie budowlanym, prawie zamówień publicznych, szeroko rozumianym prawie umów cywilnych oraz handlowych oraz prawie własności intelektualnej.

Specjalizacja

Wybrane przeze mnie specjalizacje wynikają z faktu, że od wielu lat realizuję usługi na rzecz przedsiębiorców z branży budowlanej, co pozwala mi na kompleksową obsługę spraw o tej tematyce. Natomiast prawo autorskie jest moją pasją.

PRAWO BUDOWLANE

Formalne uczestnictwo w procesach realizacji robót budowlanych (kompleksowa obsługa prawna), w tym także zgodnie z zasadami FIDIC, tworzenie umów (aneksów, protokołów konieczności) a także ich synteza, opiniowanie, negocjacje z kontrahentami i obsługa realizacji, a także analiza ryzyka kontraktowego na etapie przygotowywania ofert oraz realizacji budowy; procesy sądowe dot. realizacji robót budowlanych.

KOMPLEKSOWA OBŁUGA UMÓW CYWILNYCH I HANDLOWYCH

Przygotowanie umów nazwanych oraz nienazwanych; opiniowanie oraz zmiany, a także negocjacje na każdym etapie współpracy między kontrahentami.

PRAWO AUTORSKIE

Umowy dotyczące praw autorskich majątkowych i praw pokrewnych; Ochrona praw autorskich osobistych; Reprezentacja w kontaktach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

Aktualności

Zapraszam do czytania tekstów na moim blogu.

Zobacz blog
Projekty
Klienci