USŁUGI PODSTAWOWE

Świadczę pomoc prawną zarówno osobom fizycznym jak i osobom prawnym w zakresie podstawowych dziedzin prawa jakimi są prawo cywilne, prawo pracy, prawo rodzinne, prawo spółek handlowych. Specjalizuję się w prawie budowlanym, prawie zamówień publicznych, szeroko rozumianym prawie umów cywilnych oraz handlowych oraz prawie własności intelektualnej.

   PRAWO CYWILNE

 • Roszczenia o zapłatę
 • Prawo zobowiązań
 • Postępowania spadkowe
 • Postępowania gospodarcze
 • Odszkodowania

   PRAWO RODZINNE

 • Rozwody
 • Alimenty
 • Kontakty z małoletnimi dziećmi
 • Władza rodzicielska

   PRAWO PRACY

 • Roszczenia ze stosunku pracy
 • Regulaminy pracy
 • Regulaminy wynagrodzenia

   PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

 • Umowy spółek, Zakładanie spółek
 • Obsługa korporacyjna (uchwały, zgłoszenia do KRS)

   SPECJALIZACJA

Wybrane przeze mnie specjalizacje wynikają z faktu, że od wielu lat realizuję usługi na rzecz przedsiębiorców z branży budowlanej, co pozwala mi na kompleksową obsługę spraw o tej tematyce. Natomiast prawo autorskie jest moją pasją.

   PRAWO BUDOWLANE

Formalne uczestnictwo w procesach realizacji robót budowlanych (kompleksowa obsługa prawna), w tym także zgodnie z zasadami FIDIC, tworzenie umów (aneksów, protokołów konieczności) a także ich synteza, opiniowanie, negocjacje z kontrahentami i obsługa realizacji, a także analiza ryzyka kontraktowego na etapie przygotowywania ofert oraz realizacji budowy; procesy sądowe dot. realizacji robót budowlanych.

   KOMPLEKSOWA OBSŁUGA UMÓW CYWILNYCH I HANDLOWYCH

Przygotowanie umów nazwanych oraz nienazwanych; opiniowanie oraz zmiany, a także negocjacje na każdym etapie współpracy między kontrahentami.

   PRAWO AUTORSKIE

Umowy dotyczące praw autorskich majątkowych i praw pokrewnych; Ochrona praw autorskich osobistych; Reprezentacja w kontaktach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.